180 - Triết học Cổ đại, Trung cổ, Triết học Đông phương