Lý Giải Các Hiện Tượng Dị Thường
Tác giả: Đỗ Kiên Cường
Ký hiệu tác giả: DO-C
DDC: 133 - 133 - Tâm linh và huyền bí học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0000013
Năm Xuất bản: 2000
Khổ sách: 14
Số trang: 259
Tình trạng: Hiện có