Nô Lệ Tình Dục Và Buôn Bán Phụ Nữ Ở Châu Á
Tác giả: Louis Brown
Ký hiệu tác giả: BR-L
Dịch giả: Anh Đức - Cảnh Dương
DDC: 305 - 305 - Các nhóm xã hội
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0000043
Nhà Xuất bản: Công an nhân dân
Năm Xuất bản: 2004
Khổ sách: 13
Số trang: 383
Tình trạng: Hiện có