Ứng Dụng Phong Thủy Trong Cách Bài Trí Văn Phòng Làm Việc
Tác giả: Rosalyn Dexter
Ký hiệu tác giả: DE-R
Dịch giả: Hà Thiện Duyên
DDC: 133 - 133 - Tâm linh và huyền bí học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0000305
Nhà Xuất bản: Văn hoá - Thông tin
Năm Xuất bản: 2002
Khổ sách: 14
Số trang: 314
Tình trạng: Hiện có