Nhập Môn Kierkegaard
Tác giả: Dave Robinson
Ký hiệu tác giả: RO-D
Dịch giả: Ngân Xuyên
DDC: 109 - 109 - Lịch sử triết học theo địa lý, thời gian, nhân vật
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0000369
Năm Xuất bản: 2006
Số trang: 173
Tình trạng: Hiện có