Triết Lý Chữ Hòa Trong Nho Giáo
Tác giả: Lý Minh Tuấn
Ký hiệu tác giả: LY-T
DDC: 299.51 - 299.51 - Tôn giáo gốc Trung Quốc
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0000373
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 2002
Số trang: 84
Tình trạng: Hiện có