Trí Tuệ Phương Đông
Tác giả: C. Scott Littleton
Ký hiệu tác giả: LI-C
Dịch giả: Trần Văn Huân
DDC: 290 - 290 - Tôn Giáo khác
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0000380
Nhà Xuất bản: Văn hoá - Thông tin
Năm Xuất bản: 12002
Số trang: 288
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0000440
Nhà Xuất bản: Văn hoá - Thông tin
Năm Xuất bản: 2003
Số trang: 288
Tình trạng: Hiện có