Luận Ngữ Thuyết Minh
Tác giả: Lý Minh Tuấn
Ký hiệu tác giả: LY-T
DDC: 181.112 - 181.112 - Triết học Khổng Tử
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0000397
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 2006
Số trang: 856
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0005930
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 2006
Khổ sách: 20
Số trang: 856
Tình trạng: Hiện có