Phương Đông Và Trí Tuệ Phương Đông Trong Triết Học Của Vlađimia Sôlôviép
Tác giả: Mai K Đa
Ký hiệu tác giả: MA-Đ
DDC: 197 - 197 - Triết học của những nước cựu liên bang Xô - Viết
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0000399
Nhà Xuất bản: Chính trị Quốc gia sự thật
Năm Xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 126
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0000400
Nhà Xuất bản: Chính trị Quốc gia sự thật
Năm Xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 126
Tình trạng: Hiện có