Trung Dung Thuyết Minh
Tác giả: Lý Minh Tuấn
Ký hiệu tác giả: LY-T
DDC: 181 - 181 - Triết học Đông phương
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0000410
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Số trang: 351
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0000411
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Số trang: 351
Tình trạng: Hiện có