Trung Dung Thuyết Minh
Tác giả: Lý Minh Tuấn
Ký hiệu tác giả: LY-T
DDC: 181 - 181 - Triết học Đông phương
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0000423
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 2001
Số trang: 351
Tình trạng: Hiện có