Từ Điển Và Danh Từ Triết Học
Tác giả: Trần Văn Hiến Minh
Ký hiệu tác giả: TR-M
DDC: 103 - 103 - Từ điển và bách khoa từ điển triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0000425
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2014
Khổ sách: 24
Số trang: 647
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 221OP0006196
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2014
Khổ sách: 24
Số trang: 647
Tình trạng: Đang mượn