Luận Lý Học
Tác giả: F. J. Thonnard
Ký hiệu tác giả: TH-F
Dịch giả: Đỗ Ngọc Bảo OP
DDC: 160 - 160 - Luận lý học (Logic học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0000482
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Số trang: 126
Tình trạng: Hiện có