Lý Luận Học
Tác giả: Bùi Công Huy OP
Ký hiệu tác giả: BU-H
DDC: 160 - 160 - Luận lý học (Logic học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0000484
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 152
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0005861
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 152
Tình trạng: Hiện có