Luận Lý Học
Tác giả: Cao Văn Luận
Ký hiệu tác giả: CA-L
DDC: 160 - 160 - Luận lý học (Logic học)
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0000496
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 1960
Số trang: 103
Tình trạng: Hiện có