Những Chủ Đề Cơ Bản Của Triết Học Phương Tây
Tác giả: Phạm Minh Lăng
Ký hiệu tác giả: PH-L
DDC: 107 - 107 - Giảng dạy, nghiên cứu và những đề tài liên quan
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0000512
Nhà Xuất bản: Văn hoá - Thông tin
Năm Xuất bản: 2001
Số trang: 600
Tình trạng: Hiện có