Triết Học Nhập Môn
Tác giả: Lưu Hồng Khanh
Ký hiệu tác giả: LU-K
DDC: 181 - 181 - Triết học Đông phương
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0000521
Năm Xuất bản: 2005
Khổ sách: 14
Số trang: 283
Tình trạng: Hiện có