Lôgích Trong Tranh Luận
Tác giả: Nguyễn Trường Giang
Ký hiệu tác giả: NG-G
DDC: 160 - 160 - Luận lý học (Logic học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0000527
Nhà Xuất bản: Thanh Niên
Năm Xuất bản: 2002
Số trang: 180
Tình trạng: Hiện có