Lôgích Trong Tranh Luận
Tác giả: Nguyễn Trường Giang
Ký hiệu tác giả: NG-G
DDC: 160.4 - 160.4 - Chuyên đề luận lý học - Logic
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0000527
Nhà Xuất bản: Thanh Niên
Năm Xuất bản: 2002
Số trang: 180
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0005542
Nhà Xuất bản: Thanh Niên
Năm Xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 191
Tình trạng: Hiện có