Phê Bình Nhận Thức Luận
Tác giả: Fr. J. Nguyễn Văn Liêm, O.P
Ký hiệu tác giả: NG-L
DDC: 101.41 - 101.41 - Giáo trình phê bình luận
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0000551
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 1994
Số trang: 226
Tình trạng: Hiện có