Triết Học Trung Cổ Tây Âu
Tác giả: Doãn Chính
Ký hiệu tác giả: DO-C
DDC: 109 - 109 - Lịch sử triết học theo địa lý, thời gian, nhân vật
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0000553
Nhà Xuất bản: Thanh Niên
Năm Xuất bản: 2003
Số trang: 219
Tình trạng: Hiện có