Logic Học
Tác giả: Pgs. Pts. Tô Duy Hợp
Ký hiệu tác giả: TO-H
DDC: 160 - 160 - Luận lý học (Logic học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0000554
Nhà Xuất bản: Đồng Nai
Năm Xuất bản: 1997
Số trang: 308
Tình trạng: Hiện có