Luận Lý Học Và Triết Lý Khoa Học
Tác giả: Thụy Khôi
Ký hiệu tác giả: TH-K
DDC: 160 - 160 - Luận lý học (Logic học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0000560
Nhà Xuất bản: Ra Khơi
Năm Xuất bản: 1970
Số trang: 247
Tình trạng: Hiện có