Kierkegaard Người Chứng Của Chân Lý
Tác giả: Georges Gusdorf
Ký hiệu tác giả: GU-G
Dịch giả: Tôn Thất Hoàng
DDC: 198 - 198 - Triết học của những nước vùng Bắc Âu
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0000565
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Số trang: 191
Tình trạng: Hiện có