Như Lời Kinh Nguyện
Tác giả: Michel Quoist
Ký hiệu tác giả: QU-M
Dịch giả: Hoàng Quý
DDC: 248 - 248 - Kinh nghiệm, thực hành đời sống Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0000611
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Số trang: 111
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0003733
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Số trang: 111
Tình trạng: Hiện có