Lược Sử Linh Đạo Kitô Giáo
Tác giả: Lm. Gs. Đoàn Thiệu O.P
Ký hiệu tác giả: DO-T
DDC: 253 - 253 - Mục vụ và Công tác mục vụ - Thần học mục vụ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0000750
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 1996
Số trang: 240
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0000751
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 1996
Số trang: 240
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0000762
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 1996
Số trang: 240
Tình trạng: Hiện có