Đào Tạo Người Lãnh Đạo Phục Vụ
Nguyên tác: Steward Leades Training
Tác giả: Herbert Schneider
Ký hiệu tác giả: SC-H
Dịch giả: Thạch Thảo
DDC: 254 - 254 - Quản trị giáo xứ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0000782
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Số trang: 215
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0004881
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Số trang: 215
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0005034
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Số trang: 215
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0005688
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Số trang: 215
Tình trạng: Hiện có