Sách Khải Huyền
Tác giả: Nguyễn Công Đoan, S.J
Ký hiệu tác giả: NG-D
DDC: 228 - 228 - Sách Khải Huyền
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0000767
Nhà Xuất bản: Đồng Nai
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 20
Số trang: 206
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0000793
Nhà Xuất bản: Đồng Nai
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 20
Số trang: 206
Tình trạng: Đang mượn