Lược Sử Tổng Luận Thần Học
Nguyên tác: Thomas Aquinas's Summa Theologiae. A Biography
Tác giả: Bernard McGinn
Ký hiệu tác giả: GI-B
DDC: 230 - 230 - Kitô giáo và Thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0000907
Nhà Xuất bản: Học viện Đa Minh
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 280
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0006183
Nhà Xuất bản: Học viện Đa Minh
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 280
Tình trạng: Hiện có