Những Tiểu Luận Triết Học
Tác giả: Bertrand Russell
Ký hiệu tác giả: RU-B
Dịch giả: Huỳnh Duy Thanh
DDC: 107 - 107 - Giảng dạy, nghiên cứu và những đề tài liên quan
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0000969
Nhà Xuất bản: Khoa học xã hội
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 168
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0003246
Nhà Xuất bản: Khoa học xã hội
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 168
Tình trạng: Hiện có