Chủ Nghĩa Khắc Kỷ
Phụ đề: Phong cách sống bản lĩnh và bình thản
Tác giả: William B. Irvine
Ký hiệu tác giả: IR-W
Dịch giả: Nhóm Tâm lý học Tội phạm
DDC: 188 - 188 - Triết học khắc kỷ
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 1
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0001018
Nhà Xuất bản: Công Thương
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 370
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0006179
Nhà Xuất bản: Công Thương
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 370
Tình trạng: Hiện có