Những Tìm Sâu Triết Học
Tác giả: Ludwig Wittgenstein
Ký hiệu tác giả: WI-L
Dịch giả: Trần Đình Thắng
DDC: 101 - 101 - Lý thuyết tổng quát về triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0001030
Nhà Xuất bản: Đà Nẵng
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 24
Số trang: 508
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 221OP0006751
Nhà Xuất bản: Đà Nẵng
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 24
Số trang: 508
Tình trạng: Hiện có