Thánh Phụ Đa Minh - Đấng Sáng Lập Dòng Thuyết Giáo
Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Tri Ân O.P
Ký hiệu tác giả: NG-A
DDC: 255 - 255 - Giáo đoàn và Dòng tu
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0001136
Nhà Xuất bản: Chân lý
Năm Xuất bản: 322
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0002394
Nhà Xuất bản: Chân lý
Năm Xuất bản: 205
Số trang: 322
Tình trạng: Hiện có