Minh Triết Thiêng Liêng - Tập 2
Tác giả: Hamvas Béla
Ký hiệu tác giả: BE-H
Dịch giả: Nguyễn Hồng Nhung
DDC: 107 - 107 - Giảng dạy, nghiên cứu và những đề tài liên quan
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0001235
Nhà Xuất bản: Tri thức
Năm Xuất bản: 2017
Khổ sách: 20
Số trang: 476
Tình trạng: Hiện có