Sự An Ủi Của Triết Học
Tác giả: Alain de Botton
Ký hiệu tác giả: BO-A
Dịch giả: Ngô Thu Hương
DDC: 107 - 107 - Giảng dạy, nghiên cứu và những đề tài liên quan
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0001243
Nhà Xuất bản: Thế giới
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 333
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0006190
Nhà Xuất bản: Thế giới
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 333
Tình trạng: Hiện có