Dưới Mái Nhà Thân Yêu
Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Tri Ân O.P
Ký hiệu tác giả: NG-A
DDC: 248 - 248 - Kinh nghiệm, thực hành đời sống Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0001348
Nhà Xuất bản: Chân lý
Năm Xuất bản: 1961
Số trang: 197
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0001349
Nhà Xuất bản: Chân lý
Năm Xuất bản: 1961
Số trang: 197
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0001350
Nhà Xuất bản: Chân lý
Năm Xuất bản: 1961
Số trang: 197
Tình trạng: Hiện có