Đức Giêsu Kitô Qua Kinh Thánh Cựu Ước
Tác giả: Lý Minh Tuấn
Ký hiệu tác giả: LY-T
DDC: 232.1 - 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0001376
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 2012
Số trang: 298
Tình trạng: Hiện có