Bí Tích Sám Hối
Tác giả: Lm. Gs. Đoàn Thiệu O.P
Ký hiệu tác giả: DO-T
DDC: 234 - 234 - Thần học về ơn cứu độ và ân sủng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0001515
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 1997
Số trang: 139
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0001531
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 1997
Số trang: 139
Tình trạng: Hiện có