Các Nhà Việt Nam Học Nước Ngoài Viết Về Việt Nam
Tác giả: GS. Phan Huy Lê
Ký hiệu tác giả: PH-L
DDC: 305 - 305 - Các nhóm xã hội
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0001628
Nhà Xuất bản: Thế giới
Năm Xuất bản: 2002
Số trang: 897
Tình trạng: Hiện có