Tư Duy Như Nhà Triết Học
Phụ đề: Nắm bắt logic của lập luận và đạo đức
Tác giả: Anne Rooney
Ký hiệu tác giả: RO-A
Dịch giả: Thu Hằng
DDC: 107 - 107 - Giảng dạy, nghiên cứu và những đề tài liên quan
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0001850
Nhà Xuất bản: Thế Giới
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 313
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0006184
Nhà Xuất bản: Thế Giới
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 313
Tình trạng: Hiện có