Toàn Cảnh Mặt Trăng
Tác giả: Rosemary Ellen Guiley
Ký hiệu tác giả: GU-R
Dịch giả: Phạm Minh Thảo
DDC: 133 - 133 - Tâm linh và huyền bí học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0001906
Nhà Xuất bản: Văn hoá - Thông tin
Năm Xuất bản: 2002
Số trang: 389
Tình trạng: Hiện có