Phong Thủy
Phụ đề: Quan niệm của người Trung Quốc về môi trường sống
Tác giả: Lưu Bái Lâm
Ký hiệu tác giả: LU-L
DDC: 133 - 133 - Tâm linh và huyền bí học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0002104
Nhà Xuất bản: Đà Nẵng
Năm Xuất bản: 2001
Số trang: 559
Tình trạng: Hiện có