Tìm Hiểu Đất Nước Trung Hoa
Tác giả: Kenneth Wilkison
Ký hiệu tác giả: WI-K
Dịch giả: Nhân Văn
DDC: 305 - 305 - Các nhóm xã hội
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0002112
Nhà Xuất bản: Thanh Niên
Năm Xuất bản: 2003
Số trang: 248
Tình trạng: Hiện có