Giáo Lý Cho Người Thời Nay - T2: Bí Tích Thánh Thể, Bí Tích Rửa Tội Và Thêm Sức
Tác giả: John J. Dietzen
Ký hiệu tác giả: DI-J
Dịch giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Chữ OP
DDC: 268 - 268 - Giáo dục Tôn giáo - Giáo lý
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 2
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0002127
Nhà Xuất bản: Hồng Đức
Năm Xuất bản: 2015
Số trang: 181
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0005839
Nhà Xuất bản: Hồng Đức
Năm Xuất bản: 2015
Số trang: 181
Tình trạng: Hiện có