Đối Thoại Với Án Tử Hình
Tác giả: Vũ Đức Sao Biển
Ký hiệu tác giả: VU-B
DDC: 364 - 364 - Hình pháp học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0002279
Nhà Xuất bản: Trẻ
Năm Xuất bản: 2001
Số trang: 120
Tình trạng: Hiện có