Đông Phương Triết Học Cương Yếu
Tác giả: Lý Minh Tuấn
Ký hiệu tác giả: LY-T
DDC: 181 - 181 - Triết học Đông phương
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0002301
Nhà Xuất bản: Hồng Đức
Năm Xuất bản: 2014
Số trang: 735
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0006679
Nhà Xuất bản: Hồng Đức
Năm Xuất bản: 2014
Số trang: 735
Tình trạng: Hiện có