Xây Dựng Con Người Nhân Bản
Tác giả: Michel Quoist
Ký hiệu tác giả: QU-M
Dịch giả: Nguyễn Thị Chung
DDC: 248 - 248 - Kinh nghiệm, thực hành đời sống Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0002323
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2000
Khổ sách: 13
Số trang: 247
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0002324
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2000
Khổ sách: 13
Số trang: 247
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0004836
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2000
Khổ sách: 13
Số trang: 247
Tình trạng: Hiện có