Triết Học Giáo Dục
Tác giả: Nel Noddings
Ký hiệu tác giả: NO-N
Dịch giả: Nguyễn Sỹ Nguyên
DDC: 370.1 - 370.1 - Lý thuyết tổng quát về giáo dục học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0002475
Nhà Xuất bản: Khoa học xã hội
Năm Xuất bản: 2022
Khổ sách: 22
Số trang: 453
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0006185
Nhà Xuất bản: Khoa học xã hội
Năm Xuất bản: 2022
Khổ sách: 22
Số trang: 453
Tình trạng: Hiện có