Bàn Về Ham Muốn
Phụ đề: Tại sao chúng ta muốn thứ mà ta muốn
Tác giả: William B. Irvine
Ký hiệu tác giả: IR-W
Dịch giả: Nhóm Tâm lý học Tội phạm
DDC: 128.3 - 128.3 - Các thuộc tính của con người (trí tưởng tượng, ký ức, lý luận, ý muốn)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0002750
Nhà Xuất bản: Công Thương
Năm Xuất bản: 2022
Khổ sách: 24
Số trang: 371
Tình trạng: Hiện có