La Conquista De Si Mismo
Tác giả: Fr. Faustino Rengel OP
Ký hiệu tác giả: RE-F
DDC: 150 - 150 - Tâm lý học
Ngôn ngữ: Tây Ban Nha
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0002757
Nhà Xuất bản: Madrid
Năm Xuất bản: 1966
Số trang: 380
Tình trạng: Hiện có