Con Người Và Trường Sinh Học
Tác giả: Nguyễn Hoàng Phương
Ký hiệu tác giả: NG-P
DDC: 133 - 133 - Tâm linh và huyền bí học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0002982
Nhà Xuất bản: Văn hoá - Thông tin
Năm Xuất bản: 2003
Số trang: 626
Tình trạng: Hiện có